Вход

#ФотоФишФест

#ФотоФишФест 
На 02.10.2021 г. се проведе #ФотоФишФест, създаден от Фондация "Ви Арт".
За #рибарите на водоема Риболов на Звъничево Лейк се организира състезание по спортен риболов.
В центъра на с. Звъничево през деня имаше различни инициативи свързани с рибата, виното и бирата.
????????????????????????????????????????????
Предизвикахме рибарите, но също и #фотографите във #фоторедизвикателство да "уловят" най-забавните и ценни моменти от всички събития.
????????????????????
 
 poter50X70 1а
 
poter50X70 bpoter50X70 cpoter50X70 dpoter50X70 epoter50X70 fpoter50X70 gpoter50X70 hpoter50X70 kpoter50X70 l
------------------------------------------------------------------------
Развитие на риболовен и културно познавателен туризъм в РР на МИРГ – Пазарджик
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
www.eufunds.bg
 
 
Продължава...

Фондация "Ви Арт" стартира изпълнението на проект „Развитие на риболовен и културно познавателен туризъм в РР на МИРГ – Пазарджик“

ПРОЕКТ „Развитие на риболовен и културно познавателен туризъм в РР на МИРГ – Пазарджик“ се изпълнява по АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № МДР-ИП-01-36/25.02.2021 г. по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.048 - МИРГ Пазарджик, МЯРКА: 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския район“

 

БЕНЕФИЦИЕНТ ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------------------------------

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Ви Арт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Продължава...

Международния ден на младежта 12-ти август 2019

На 12-ти август 2019 в гр. Бургас Фондация Ви Арт учавства в изложение на НПО във връзка с Международния ден на младежта.

Темата е „Да преобразим нашия свят“
 
12082019 112082019 2-112082019 2-212082019 412082019 512082019 612082019 712082019 8
 
12082019 0912082019 912082019 1012082019 1212082019 1612082019 1712082019 1812082019 2012082019 2112082019 22
Продължава...

5-ти декември – Международен ден на доброволчеството

Христиана Матеева, доброволец във Фондация Ви Арт, получи номинация в инициативата на Министерство на младежта и спорта „Мисията ДОБРОВОЛЕЦ -(не)възможна“, във връзка с 5-ти декември – Международен ден на доброволчеството.

222-1222-2

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Вход or Регистрация