Вход

Обучения на тема: "Избери спорта - не на агресията и зависимостите"

25062018-3 copy

Проведоха се обучения на тема: "Избери спорта - не на агресията и зависимостите" с над 60 младежи от Професионални гимназии и ЦНСТ – ДМ от гр. Пазарджик и с. Звъничево по проект „Избери спорта“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик.

Инициативите се осъществиха в 4 модула - теоретична и практическа част, където се разгледаха видове прояви на агресия и тормоз, класификация на формите, прояви на кибер насилие и връзката им с кибер зависимостта и пристрастеността, точки на намеса и превенция, връзката на агресия и тормоз с различни зависимости, практически упражнения и ролеви игри за създаване на умения за превенция на кибер насилие.

Целевата група, към която са насочени дейностите са младежи на възраст от 15 до 29 години.

Целта е повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към спорта чрез провеждане на обучения и включване в спортни инициативи като основен инструмент за превенция на зависимости и агресия, което да доведе до изграждане на социална ангажираност като отговорност към тяхното бъдеще.

25062018-1 copy25062018-2 copy26062018-1 copy26062018-2 copy27062018 copy060720181 copy

Вход or Регистрация