Вход

Да продължим заедно

На 12.12.2013 г. стартира проект „Да продължим заедно“ по Договор за БФП №ЕБФ01-11845/12.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски бежански фонд по ГП 2012, Приоритет I, Действие С, Под-действиe С3, Схема за безвъзмездна финансова помощ BGERF 2012/02-C3.01 „Занимания с деца  в създадения по ГП 2010 детски кът /дневна забавачка/ за деца на търсещи закрила лица и бежанци, включени в НПИБРБ, изследване на трайната интеграция на лица, получили статут на бежанец и/или хуманитарен /субсидиарен/ такъв и насърчаване включването на местната власт и обществеността в процеса в процеса на интеграция чрез разяснителни кампании“,  сключен между Фондация „Ви Арт” и Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет.

Продължава...

Фотоактивизирай се – спри, огледай се и снимай!

„Фотоактивизирай се – спри, огледай се и снимай!” е проект, който се реализира по Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 3: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.

Основна цел на проекта е създаване на арт доброволчески екип за работа с деца и младежи на територията на град Пазарджик и региона, който ще работи за:

•Популяризиране на ценностите на доброволчеството и възможностите за прилагането на доброволния труд в областта на изкуството, в частност фотографията.

•Въвеждане на ефективни практики за работа в сферата на фотографията и поддържането им в бъдещи арт процеси и инициативи.

•Увеличаване на броя на младите доброволци с интерес към изкуството.

•Признаване на придобитите знания иудостоверяване на постигнатия опит и умения, получени по време на арт доброволческата дейност.

_____________________________________________________________________________         Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи". Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от Фондация „Ви Арт"и по никакъв начин не отразява позицията на Европейската общност, програма "Младежта в действие" или НЦЕМПИ.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Вход or Регистрация