На 4 август 2018 г. 10:00 ч. в КОЛОДРУМА на Парк Остров „СВОБОДА“ в гр. Пазарджиксе проведоха ДЕМОНСТРАЦИИ ПО ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ с участието на Волейболен клуб „Хебър“ и Спортен клуб по баскетбол „Хебър 2016”, организирани от екипа и доброволцитете на Фондация „Ви Арт“.

Наши специални гости на събитието бяха г-жа Моника Янакиева – Директор „Младежки политики“ към ММС, г-жа Ренета Камберова – председател на сдружение „Пазарджик спортува“ и медалистка от олимпийските игри в Рио де Жанейро, нашите приятели от Волейболен клуб „Хебър“ и Спортен клуб по баскетбол „Хебър 2016”, известни спортисти, приятели на спорта.

Проект „ИЗБЕРИ СПОРТА“ е комплекс от дейности и инициативи, обвързани с актуални нужди на младите хора. Чрез включване в спортните инициативи по проекта, Фондация „Ви Арт“ се стреми да повиши интереса им към спорта като основна алтернатива за превенция на зависимости и агресия, което от своя страна да доведе до изграждане на социална ангажираност като отговорност към тяхното бъдеще.

Стартирахме с инициативи в няколко училища и Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТ ДМ/ – Пазарджик и Звъничево, където проведохме обучения на тема „Избери спорта – не на агресията и зависимостите“.

Спортните дейности започнаха с провеждане на кампове по волейбол, а от 17 до 31 август предстоят камповете по баскетбол, които се водят от професионални треньори, ще се проведат отново на колодрума в парк Остров „Свобода“. Тук ще намерите нови приятели, можете да си поговорите в неформална среда за спорта, агресията, зависимостите.

По този начин искаме да подобрим качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора. Искаме те да повишат спортните си умения, да изградят умения за общуване, да създадат нови контакти. И всичко това да помогне за разширяване на социалната им среда и реализация.

Проект „Избери спорта“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 г., Направление 3, към Министерство на младежта и спорта.