С провеждането на заключителната пресконференция на 17.07.2014г. (четвъртък) в Младежки дом, гр. Пазарджик, приключи и проектът „ФОТОАКТИВИЗИРАЙ СЕ – СПРИ, ОГЛЕДАЙ СЕ И СНИМАЙ!“, който се реализира по Национална програма за младежта (2011-2015), Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, подпрограма 3: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи по договор №13/136/П3-086/01.01.2014г.
В рамките на проекта бяха проведени редица събития, насочени към младежи и деца от град Пазарджик и региона, с цел популяризиране идеите на доброволчеството и прилагането им в сферата на фотографията, както и с подпомагането на младите фотоентусиасти да се ориентират в сферата на това изкуство и да се запознаят по-отблизо с него – и теоритически, и практически. От друга страна увеличаването на броя на доброволци с интерес към изкуството ще даде възможност за въвеждане, установяване и поддържане на редица практики и инициативи с насоченост към визуалните изкуства. Това от своя страна ще допринесе за по-голямата мотивация сред младите хора да следват и една алтернативна посока на личностно развитие, предоставена им от различните сфери на изкуството.
Първата стъпка по изпълнението на проекта бе да бъдат привлечени определен брой арт доброволци, които да се включат към първоначалния екип на проекта. За тази цел обществото бе уведомено за предстоящия проект чрез някои от местните медии, чрез разяснителна кампания в училищата, както и от доброволец, който сподели пред съучениците си защо ще участва и защо е добра идея и други младежи да се включат към екипа. След това, чрез специално подготвени анкети, бе избрана и останалата част от доброволците, като на 12.04.2014г. се състоя и първата среща – обучителен семинар на бъдещите арт-доброволци. На нея бе изнесена презентация, целяща да ги запознае с корените и основните идеи и цели на доброволчеството както в глобален план, така и в рамките на проекта, в който те се включиха.
След сформирането на първата целева група – тази на доброволците – отново с помощта на анкети, на медиите и разяснителна кампания в училищата бяха избрани и децата ентусиасти. Организирахме и специален уъркшоп по фотография. Събитието се състоя на 10.05.2014г. във фотостудиo MasterArt, гр. Пазарджик, където децата, заедно с арт доброволците, бяха въведени в историята на фотографията от фотографа Александър Иванов (masteral), след което им бяха споделени и основните и важни знания и съвети, които ще са им нужни в първите им стъпки в правенето на хубави и успешни снимки.
Веднъж готови за действие, децата и доброволците, заедно с професионалните фотографи Александър Иванов и Артин Шахбазян, се включиха в двудневния фотопленер (17 и 18.05.2014г.), който се проведе на територията на парк остров „Свобода“ в гр. Пазарджик, като участниците се разделиха на групи, сформирани на базата на различните тематични ориентири, които да присъстваха на получените снимки.
От тях впоследствие бяха избрани 40 от най-добрите фотографии, които бяха представени на фотоизложба на 24.06.2014г., открита в сградата на Младежки дом – гр. Пазарджик. На нея присъстваха и видни фотографи от Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и София, членове на Национално сдружение Фотографска академия. На самата изложба също бяха връчени и грамоти на всички младежи за участието им в събитията по програмата на проекта – уъркшоп, фотопленер и фотоизложба.
Последният щрих по участието на арт доброволците в проекта бе провеждането на заключителна среща-семинар на територията на с. Равногор на 12 и 13.07.2014г. През двата дни бяха проведени и два фототура около и в селото, на които присъстваха и професионалните фотографи, участвали по осъществяването на проекта. А на самото събитие бе извършена своеобразна ретроспекция на изминалите дейности в програмата на проекта, като на тази база бяха споделени впечатления и нови хрумвания за организиране и провеждане на бъдещи инициативи.
Чрез реализирания проект младите хора научиха какво е доброволчеството, как чрез участие в обучения впоследствие да предадат своите знания и умения на други млади хора с арт интереси. Научиха се да снимат по-добре и чрез изкуството да изразяват своите усещания. Те повишиха своето самочувствие, компетенция и познания.
Участието на младите хора в проекта помогна за развитието на личности им качества, умения и знания, което ще доведе до насърчаване на гражданската им активност и съответно влиянието им върху местната общност. Развитието на доброволчеството и ползите от проекта ще се разпространят не само върху целевата група младежи, но и върху тяхното всекидневно обкръжение, което ще има ефект и върху местната общност.