В Интерграционния център за настаняване на бежанци в гр. София, кв. Овча купел, ул. „Монтевидео“ № 21A започнаха заниманията с деца на търсещи закрила лица и бежанци. Две преподавателки работят с тях в създадения детски кът по проекта «Да продължим заедно». Те общуват, четат, рисуват, пеят заедно с децата. Целите на педагозите са свързани със създаването на ефективна първоначална социална адаптация на малките хора. Очаква се заниманията с тях,още в ранна възраст, да създадатпо-успешно интегриране в обществото, но и да запълнят натрупаните липси при промяната на местожителството, поставянето в други социални условия и липсата на приятели. Работата с децата, не на последно място, е съобразена и с необходимостта от подготвянето им за продължаване на образователния процес.

«Това са моите ученици Алън, Виана, Мирай и Сеф. Както всичи деца – обичат внимание. Те са възпитани, интелигентни и много любознателни», разказва Сия, която е едната от учителките. Очевидно вече е създадена не само предпоставка за успешна дейност с децата, но и онази, така необходима връзка. Оказва се, че с обич и създаване на взаимно доверие децата могат не просто да се интегрират, но и да поискат да бъдат част от нашето общество, от успешната мисия «Да продължим заедно».