Интеграцията на бежанците в България

Фондация ВИ АРТ ще представи изследването на интеграцията на бежанците в България по проект „Да продължим заедно“.

Имат ли бежанците приятели у нас и могат ли да започнат да живеят достойно у нас?
Чувстват ли се добре в България и смятат ли страната ни за добро място за живеене?
Смятат ли да се върнат в родината си?
Искат ли да работят в България и с колко живеят на месец?
Отговорите на тези и още въпроси ще бъдат дадени с изследването на интеграцията на бежанците в България по проект „Да продължим заедно“ на Фондация Ви Арт. Резултатите от изследването, както и от работата с деца от семействата на бежанци, ще бъдат представени на 30.06.2014 г. , в БТА в София от 13.00 ч.

На пресконференцията ще присъстват представители на Държавната Агенция за бежанците, Фондация Ви Арт и експерти.
Очакваме Ви!

Проектът се реализира по Договор за БФП №ЕБФ01-11845/12.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски бежански фонд по ГП 2012, «Занимания с деца в създадения по ГП 2010 детски кът /дневна забавачка/ за деца на търсещи закрила лица и бежанци, включени в НПИБРБ, изследване на трайната интеграция на лица, получили статут на бежанец и/или хуманитарен /субсидиарен/ такъв и насърчаване включването на местната власт и обществеността в процеса в процеса на интеграция чрез разяснителни кампании“,
сключен между Фондация „Ви Арт“ и Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет