ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В

ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРУМ

ТЕМА:

„АРТ ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО – ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ“

на 20.08.2020 г. от 11:00 ч.

гр. Пазарджик, бул. „България“ 57, ет.3, Coworkingspace

Имаме удоволствието да Ви поканим в провеждането на информационния форум на тема „Арт доброволчеството – възможности и реализация“ с основни акценти:

– Повишаване на осведомеността за философията на младежкото доброволчество и възможностите за полагане на доброволен труд

– Участие на гост лектор с опит в доброволчески организации, проведени инициативи и работа с млади хора

– Споделяне на добри практики

– Информиране за дейностите и целта на проекта