П О К А Н А

 

ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ”

ВИ КАНИ НА

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРОЕКТ

„ИЗБЕРИ СПОРТА“,

КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

на 14.06.2018 г. от 10:30 ч.

В ОФИСА НА

РЕГИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ БТА – ПАЗАРДЖИК

НА АДРЕС:

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ “ №2

  

 

ПРОЕКТ

„ИЗБЕРИ СПОРТА“

ПО ДОГОВОР

№ 25-00-31/23.05.2018г.,

КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018 ГОДИНА

НАПРАВЛЕНИЕ 3

 КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

БЕНЕФИЦИЕНТ: ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ“

Започна изпълнението проект „Избери спорта“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик, който се изпълнява по договор № 25-00-31/23.05.2018г. към Министерство на младежта и спорта, с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 г., Направление 3.

Начална дата на стартирането на проекта е 15.05.2018 и ще продължи до 15.10.2018 г.

Обща цел на проект „Избери спорта“ еповишаване на интереса и мотивацията на младите хора към спорта чрез провеждане на обучения и включване в спортни инициативи като основен инструмент за превенция на зависимости и агресия, което да доведе до изграждане на социална ангажираност като отговорност към тяхното бъдеще.

Активното включване на младежите в дейностите по проекта ще помогне за:

  1. Подобряване на качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора;
  1. Повишаване на информираността чрез провеждане на инициативи, демонстрации и спортни кампове;
  2. Повишаване на умения чрез участие в обучения, извършени от специалисти;
  3. Увеличаване на броя на младите хора с интерес към спорта;
  4. Подобрени резултати по отношение на различните форми на рисково поведение и зависимости;
  5. Подобрена комуникация и взаимоотношения между младежите;
  6. Придобиване на позитивни модели за открито поведение от страна на участниците;
  7. Изграждане на умения за общуване и успешна социализация, разширяване на социалната среда чрез създаване на нови контакти;
  8. Осмисляне на свободното време на младите хора и личностна реализация.

Целевата група, към която са насочени дейностите по проекта, са над 200 младежи – преки участници, в това число и лица в неравно положение, на възраст от 15 до 29 години, живеещи на територията на община Пазарджик.