Стартираха спортните дейности по проект „Избери спорта“ на Фондация „Ви Арт”.

График на спортни събития, които ще се проведат на Колодрума в парк остров „Свобода“ в гр. Пазарджик:

1. Волейболен камп – от 17 до 31 юли – всяка вечер от 18 до 21 ч.

2. Баскетболен камп – от 17 до 31 август – всяка вечер от 18ч. до 21 ч.

3. Демонстрации по волейбол и баскетбол – на 4 август 2018 г. от 10 ч.

На Демонстрации по волейбол и баскетбол ще се включат отборите на Волейболен клуб „Хебър“ и Спортен клуб по баскетбол „Хебър 2016”, известни спортисти, млади хора, официални гости.

Чрез спортните дейности искаме да популяризираме и насърчим здравословния начин на живот като превенция на зависимости и рисково поведение сред младите хора между 15 и 29 години и на тези в неравно положение. Ще предоставим най-добрите възможности за спорт през лятото и по този начин да осмислим свободното им време.

С нас ще бъдат професионални треньори по волейбол и баскетбол, експерти психолози и образование, модератори, доброволци.

Целта ни е да повишим интереса и мотивацията на младите хора към спорта чрез провеждане на обучения „Избери спорта – НЕ на агресията и зависимостите“ и чрез включване в спортни инициативи като основен инструмент за превенция на зависимости и агресия, което да доведе до изграждане на социална ангажираност като отговорност към тяхното бъдеще.