На 24-ти юни 2014г. вторник се проведе фотоизложба на арт доброволци и децата-фотоентусиасти по проект „Фотоактивизирай се – спри, огледай се и снимай!“, който се реазлизира по Национална програма за младежта (2011-2015), Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, подпрограма 3: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи от фондация ви арт по договор №13/136/П3-086/01.01.2014г.
Фотоизложбата, на която присъстваха видни фотографи от Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и София, членове на Национално сдружение Фотографска академия, се проведе в сградата на Младежки дом – Пазарджик от 18:00 часа. На нея бяха представени 40 от най-добрите фотографии на децата и доброволците, включили се в проекта и снимали заедно на двудневния фотопленер по-рано в рамките на проекта.
На самата изложба също бяха връчени и грамоти на всички младежи за участието им в събитията по програмата на проекта – уъркшоп, фотопленер и фотоизложба.