Описание на проекта

„Фотоактивизирай се – спри, огледай се и снимай!“ е проект, който се реализира по Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 3: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.
Основна цел на проекта е създаване на арт доброволчески екип за работа с деца и младежи на територията на град Пазарджик и региона, който ще работи за:
•Популяризиране на ценностите на доброволчеството и възможностите за прилагането на доброволния труд в областта на изкуството, в частност фотографията.
•Въвеждане на ефективни практики за работа в сферата на фотографията и поддържането им в бъдещи арт процеси и инициативи.
•Увеличаване на броя на младите доброволци с интерес към изкуството.
•Признаване на придобитите знания иудостоверяване на постигнатия опит и умения, получени по време на арт доброволческата дейност.

„Фотоактивизирай се – спри, огледай се и снимай!“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, Национална програма за младежта 2011 – 2015 по Проект № 13/136/П3-086.