Описание на проекта

18.11.2017г. /събота/ от 11:00 часа в гр. Пазарджик се проведе Кампанията – Ден на младежкото предприемачество. Целта на събитието бе да помогнем за повишаване на информираността и за насърчаване на предприемаческото мислене и стимулиране на предприемаческа активност у младите хора.