Описание на проекта

Във връзка с реализирането на дейностите по проект „СТАРТ – МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик, през месец октомври 2017 ще се проведат 3 инициативи в три СОУ в гр. Пазарджик на тема „СТАРТ – Младежко предприемачество“:

– 18.10.2017 г. от 12:30ч. в ЕГ „Бертолт Брехт“

– 25.10.2017г. от 12:30ч. в ПГ по Икономика и мениджмънт

– 27.10.2017г. от 12:30ч. в ПМГ „К. ВЕЛИЧКОВ“

Младежките лидери по проекта ще представят презентация по темата и по този начин ще увеличат броя на младите хора с интерес към предприемачеството.

Ще информираме отново за възможността за регистрация и участие в Кампанията “Ден на младежкото предприемачество”, която ще се проведе на 18.11.2017г. от 10,30 ч. в конферентната зала на хотел „Хебър“, гр. Пазарджик, където участниците ще се срещнат с успели млади предприемачи.

Линк за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/1GitFKQBjZYVaYS8xZewUtlKDzsZoexxis64M2zmRggQ/edit

Целевата група на участниците са младежи на възраст от 15 до 29 години.

Трите инициативи се реализират по проект „Старт – младежко предприемачество“ на Фондация „Ви Арт“, който се изпълнява по договор № 25-00-67/24.07.2017г. към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, Тематична област: Младежко предприемачество, в които ще се включат 120 младежи.