Описание на проекта

TIME TO MOVE 2021

Фондация „Ви Арт“ е част от Европейската мрежа Евродеск мултиплаер – Пазарджик за периода 2021-2027 година. В тази връзка през месец октомври се проведе първото ни събитие – Кампанията TIME TO MOVE 2021.

ЦЕЛИ НА КАМПАНИЯТА

– Популяризиране на младежките информационни услуги на Eurodesk и представяне на Фондация Ви Арт, Пазарджик като част от мрежата Евродеск и една от инфоточките в страната, където експерти ще предоставят информация и консултации на всички заинтересовани млади хора между 13 г. и 30 г.

– Създаване на условия за запазване на психичното здраве и благополучие на младите хора чрез осигуряване на психологическа подкрепа.

www.eurodesk.bg