Описание на проекта

Дейностите по проект „Старт – младежко предприемачество“ на Фондация „Ви Арт” продължават. На 23.12.2017 г. /събота/ организираме интересен Уъркшоп по „Фотография, дизайн и реклама“ с лектор Александър Иванов – masteral.

На фейсбук страницата на проекта www.facebook.com/Старт-Младежко-предприемачество има приложен линк на Форма за регистрация, където може да се запишеше:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe7wo2L_h8D9XYP1m…/viewform

Целевата група на участниците са младежи на възраст от 15 до 29 години.

Инициативата се реализира по проект „Старт – младежко предприемачество“ на Фондация „Ви Арт“, който се изпълнява по договор № 25-00-67/24.07.2017г. към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, Тематична област: Младежко предприемачество.