Home2023-05-09T17:50:30+03:00

Фондация „Ви Арт“ е учредена през август 2012 г. и работи в обществена полза

Фондация „Ви Арт“ е учредена през август 2012 г. и работи в обществена полза

в посока за цялостно развитие на младите хора и за създаване на атрактивни дейности за свободното им време, които да доведат до усъвършенстване на личностните им качества, умения и знания и да повишат тяхното самочувствие, компетенция и познания.

Мисия на фондацията

Цели на фондацията

Фондация „Ви Арт“ изпълнява проекти за развитие на гражданското общество,

работи с младежи за изграждане на лидерски умения и доброволчество, работа с бежанци и др.

Организира благотворителни фотоизложби на деца в неравностойно положение, участия във фотопленери, доброволчески еко инициативи и за възрастни хора, участия на доброволци на фондацията в международни младежки обмени и програми и обучения.

Актуални проекти на фондация „Ви Арт“

Актуални проекти на фондация „Ви Арт“

Ние създаваме инициативи за деца и младежи в сферата на образованието и спорта, културата и изкуството.

Желая да помогна

Нашите партньори

Полезни новини и събития

Полезни новини и събития

Go to Top