Фондация „Ви Арт“ е организация с нестопанска цел.

Фондацията работи за развитието на културата и изкуството, образованието и науката, за утвърждаване на гражданското общество и духовните ценности, работа с деца и младежи.

Фондация „Ви Арт“ е организация с нестопанска цел.

Фондация „Ви Арт“ изпълнява проекти за развитие на гражданското общество, работи с младежи за изграждане на лидерски умения и доброволчество, работа с бежанци и др.

Организира благотворителни фотоизложби на деца в неравностойно положение, участия във фотопленери, доброволчески еко инициативи и за възрастни хора, участия на доброволци на фондацията в международни младежки обмени и програми и обучения.