#АРТФОТОЛАБ

Фондация Ви Арт работи за подкрепа и развитие на творческия потенциал на любители фотографи с интереси към визуалните изкуства, за адаптацията им към пост-пандемичната ситуация чрез:

– осигуряването на достъп до арт фото работилници, доброволчески кампании и създаване на артистичен продукт;

– популяризиране чрез организиране на фотоизложби;

– постигане на децентрализация на културния живот чрез провеждане на част от дейностите извън големите градски центрове.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по “Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество 2022“.