ИСКАШ ДА БЪДЕШ ДОБРОВОЛЕЦ!

ОБИЧАШ ИЗКУСТВОТО!

ОБИЧАШ ФОТОГРАФИЯТА!

Включете се в доброволческия проект с фотографска насоченост

„Фотоактивизирай се – спри, огледай се и снимай!“

  • Искате да разберете какво е доброволчеството
  • Искате да предадете своите знания и умения на други млади хора с арт интереси
  • Искате да повишите своето самочувствие, компетенция и познания

ТОГАВА ТОЗИ ПРОЕКТ Е ЗА ТЕБ :)

  • Да създадем заедно арт доброволчески екип за работа с деца и младежи
  • Да популяризираме ценностите на доброволчеството
  • Да приложим доброволния труд в областта на изкуството – фотографията
  • Да учавстваме в уъркшоп по фотография
  • Да организираме фотопленер
  • Да създадем заедно изложба
Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие“ на Европейската комисия,
администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“. Цялата отговорност
за съдържанието на настоящия документ се носи от Фондация „Ви Арт“ и по никакъв начин не отразява позицията на
Европейската общност, програма „Младежта в действие“ или НЦЕМПИ.