ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по

ПРОЕКТ

„СТАРТ – МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

ДОГОВОР № 25-00-67/24.07.2017г.

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

ПОДПРОГРАМА 2: НАЦИОНАЛНИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Начална дата на проекта: 01.08.2017

Крайна дата на проекта: 31.01.2018

БЕНЕФИЦИЕНТ: ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ”

През изминалите няколко месеца с успешното изпълнение на проект „СТАРТ – МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ успяхме да информираме и популяризираме младежко предприемачество сред младите хора в гр. Пазарджик. Това стана възможно след провеждане на следните дейности:

  • Младежките лидери по проекта организираха и проведоха инициативи в три СОУ в гр. Пазарджик;
  • Организирахме Ден на младежкото предприемачество, където създадохме платформа за споделяне на добри практики, дадохме възможност и срещнахме младите хора с успели млади предприемачи;
  • Организирахме уъркшоп за насърчаване на предприемаческото мислене сред младите хора.

Обща цел на проекта бе да доведе доповишаване на информираността, насърчаване на предприемаческото мислене и стимулиране на предприемаческа активност у младите хора чрез предоставянето на платформа за споделяне и ориентиране.

В различните дейности по проекта се включиха над 210 млади хора.

Изпълнението на проект „Старт – младежко предприемачество“ по договор № 25-00-67/24.07.2017г. се осъществи с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, Тематична област: Младежко предприемачество.