На 12-ти август 2019 в гр. Бургас Фондация Ви Арт учавства в изложение на НПО във връзка с Международния ден на младежта.

Темата е „Да преобразим нашия свят“