„ДА ПРОДЪЛЖИМ ЗАЕДНО“
Фондация „Ви Арт“ и ДАБ направиха равносметка
за първата половина от проекта

Държавната агенция за бежанците и фондация „Ви Арт“ дадоха съвместна пресконференция, на която бе отчетена първата половина от осъществяването на проект под наслов „Да продължим заедно“. Финансиран от Европейския бежански фонд със 75 % и от българския национален бюджет с 25 %, проектът предвижда създаване на занималня за деца, търсещи закрила, за подпомагане интеграцията на възрастни бежанци и насърчаване на местната власт и на обществеността да участват в интеграционния процес.

От името на фондацията координаторът на проекта адвокат Виржиния Такова разказа за досегашните усилия, за работата с децата в Интеграционния център в София, за постиженията и проблемите.

Анна Андреева, директор на дирекция „Социална дейност и адаптация“ в ДАБ, даде висока оценка на направеното досега и призова повече усилия да бъдат съсредоточени към привличане на местните власти и местната общественост за интегриране на малките и на по-възрастните бежанци, за изучаване на български език, на културата и традициите на народа ни. За да се състои доброто пожелание през годините, в които ни е отредено да живеем заедно, да се опознаем и да се уважаваме.

Заместник-председателят на агенцията Антон Митков запозна медиите с нарастващото темпо в процеса на производство и предоставяне на закрила, подчерта особените грижи, полагани от служителите на агенцията, за настаняване, изхранване, медицинско обслужване, обучение и интегриране на невръстните и на непълнолетните бежанци.