На 02.10.2021 г. се проведе #ФотоФишФест, създаден от Фондация „Ви Арт“. За #рибарите на водоема Риболов на Звъничево Лейк се организира състезание по спортен риболов. В центъра на с. Звъничево през деня имаше различни инициативи свързани с рибата, виното и бирата.
Предизвикахме рибарите, но също и #фотографите във #фоторедизвикателство да „уловят“ най-забавните и ценни моменти от всички събития.
Развитие на риболовен и културно познавателен туризъм в РР на МИРГ – Пазарджик
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
www.eufunds.bg