На 12.09.2022 г. от 18:00 ч. в галерия „Георги Машев“, гр. Пазарджик се откри фотоизложба „Фото момент/Photo moment“. Представихме и фото книга с авторски фотографии на 16 младежи, с които Фондация „Ви Арт“ имаше удоволствието да работи.

facebook:
https://shortest.link/3ZW-
https://www.facebook.com/ViArtFoundation/

„Фото момент / Photo moment“ се изпълнява от Фондация „Ви Арт“ по проект към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2021-2025), Тематична област 3 „Свободно време, творчество и култура“