Описание на проекта

Проект #АртДоброволец е насочен към младежи, които чрез доброволчески инициативи да правят нещо хубаво и полезно не само за общността си, но и за себе си. Така Доброволчеството ще ги среща с нови и интересни хора, а участието в различни инициативи им дава силно усещане за смисъл, но също така е и страхотен и забавен начин да прекарат свободното си време.

Ще създадем условия за повишаване на интереса на младите хора към доброволчеството чрез включване в уъркшоп и арт терапии в социалните домове. Чрез тях те ще осмислят свободното си време, но и ще подобрят качеството си на живот и средата, в която живеят и общуват, както и комуникацията и взаимоотношенията помежду си.

Проектът включва дейности, обвързани с актуални нужди на младежката общност на територията на община Пазарджик, като целта е създаване на екип от арт доброволци и чрез създаване на подходящи условия да насърчим интереса на младите хора към доброволчеството чрез личностно и обществено развитие и възможността за реализиране на успешни доброволчески проекти.