ОПИТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ

Основните ни дейности са насочени към работата по проекти, доброволчески, културни и спортни инициативи, организиране на събития за деца и възрастни, изложби.

Осъществяването на нови социални контакти на младите хора и докосването до реални инициативи.